Kos.pr. př.2

V kos. promítání (135°,2/3) sestrojte pravidelný čtyřstěn ABCD s hranou A (-1,3,0), B(7,4,4), jehož vrchol C leží v nárysně.
Hledané vrcholy C, D leží v rovině souměrnosti úsečky AB. Určíme střed K hrany AB a jím vedeme rovinu ρ, která je na AB kolmá. Rovinu ρ otočíme kolem nárysné stopy do nárysny; (směr kosoúhlé afinity je K^k→K_0. Jestliže bod C leží v nárysně, tak musí ležet na nárysné stopě roviny ρ a jeho vzdálenost od bodu K je rovna velikosti stěnové výšky čtyřstěnu (viz pomocná konstrukce), dále určíme těžiště T čtyřstěnu a vzdálenost těžiště T od bodu K je rovna velikosti tělesové výšky čtyřstěnu. Z otočení pomocí afinity vrátíme zpět.