Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Příklad 1 (zadání)

V dané kružnici sestrojte dvě libovolné různoběžné tětivy a . Krajní body označte tak, aby tvořily čtyřúhelník. Průsečík přímek a označte . 1. Dokažte, že 2. Ukažte, že