Množina středů všech kružnic, které se dotýkají dvou kružnic stejného poloměru.

  • animaci lze zastavit a spustit tlačítkem on-off
  • žluté body jsou při zastavené animaci posuvné myší

Poloha 1 - Přímka + hyperbola

Poloha 2 - Dvě přímky

Poloha 3 - Přímka + elipsa