Kvadratna jednadžba - provjera

ISHOD

Učenik: MAT SŠ B.2.1. Rješava i primjenjuje kvadratnu jednadžbu. MAT SŠ A.2.2. MAT SŠ B.2.2. Primjenjuje diskriminantu kvadratne jednadžbe i Vièteove formule.
  • bira metodu i rješava kvadratne jednadžbe s realnim koeficijentima,
  • rješava jednadžbe koje se svode na kvadratnu jednadžbu,
  • faktorizira trinom,
  • određuje diskriminantu kvadratne jednadžbe, argumentira prirodu rješenja,
  • primjenjuje Vièteove formule i diskriminantu u složenijim zadatcima određivanja koeficijenata.

Postupak i rješenje prethodnoga zadatka napišite ovdje.

Postupak i rješenje prethodnoga zadatka napišite ovdje.

Postupak i rješenje prethodnoga zadatka napišite ovdje.