Applets inzetten in wiskundelessen (voorbeelden)

Voor mijn onderzoeksopdracht "Wat is de meerwaarde van applets in wiskundelessen in de tweede graad van het secundair onderwijs?" ontwierp ik een aantal applets die kunnen worden ingezet tijdens de lessen. In dit GeoGebraboek vindt u die applets terug. Het gaat om gesloten applets, open applets, maar ook om instructiefiches waarbij leerlingen vanuit een leeg GeoGebrabestand werken.
Applets inzetten in wiskundelessen (voorbeelden)