Primjena sustava linearnih jednadžbi

Zadatak 1: Izračunaj cijenu laptopa i tableta.

U životu često u glavi rješavate sustav jednadžbi a da toga niste ni svjesni. Ovaj tjedan ćemo proučavati problemske zadatke koji se rješavaju uz pomoć sustava. Nadam se da ste već uspješno riješili prvi takav primjer. Pri rješavanju svakodnevnih životnih situacija sustavom dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice potrebno je proći nekoliko koraka. Za  početak, važno je razumjeti situaciju i kontekst problema. Zadatak treba pročitati s razumijevanjem, ako treba i nekoliko puta, kako biste odredili što se u zadatku traži. Odredite što je u zadatku poznato, kao i vezu poznatih podataka i nepoznatih veličina. Veza se prikazuje linearnim jednadžbama koje je moguće riješiti jednom od poznatih metoda. Važno je i provjeriti je li rješenje smisleno i napisati odgovor riječima.

Zadatak 2: Pogledaj video i pomozi farmerima.

Farma - rješenje (pomoću gumba na dnu prijelazi na sljedeći korak).

Na LINKU se nalazi mnogo riješenih primjera. Preporučam da pročitate.

Farma - rješenje (pomoću gumba na dnu prijelazi na sljedeći korak).

Zadatak 3:

Zadatak 4:

Zadatak 5:

Zapiši u obliku jednadžbe: a) Zbroj dva broja je 8. b) Prvi broj je za 7 veći od drugog. c) Polovina prvog broja je za 3 manja od drugog broja.

Zadatak 6:

Koji kontinent nisi posjetio?

Image