ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА

Autor:
Tatjana
Геометрија је значајна област математике која је настала и развијала се у складу са жељом да људи што једноставније решавају своје животне потребе. Две хиљаде година пре нове ере људи су користили особине троугла, чије су странице 3, 4 и 5 јединичних дужи, како би одредили прав угао у грађевинарству, премеравању земљишта ... Старогршки филозоф иматематичар Питагора проучавао је особине тог правоуглог троугла. Формулисао је теорему која се данас зове по његовом имену Питагорина теорема.
ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА