Slični trokuti - istraživanje površine

U sljedećem prikazana su dva slična trokuta. Istražit ćeš odnos njihovih površina.
Trokutu možeš promijeniti položaj vrhova . Možeš promijeniti i koeficijent sličnosti . Dinamički se sve mijenja i na njemu sličnom trokutu . Za oba su trokuta ispisane duljine stranice i visine na tu stranicu.
  1. Postavi i izračunaj površine oba trokuta.
  2. Postavi i izračunaj površine oba trokuta.
  3. Postavi i izračunaj površine oba trokuta.
  4. Postavi po volji i izračunaj površine oba trokuta.
Zaključi: ako je koeficijent sličnosti sličnih trokuta , u kojem su omjeru površine?

U kojem su omjeru površine?

Uključite sve točne odgovore