Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Cvičení 1. Úhel 45°

Narýsuj úhel 45° bez použití úhloměru. Nejdříve narýsujte sami. Poté zaškrtnutím checkboxu zobrazíte možné řešení. Tlačítky << a >> se pohybujete postupem.

Úhel 90° sestrojíme nástrojem kolmice: Toolbar Image První kružnice má mít náhodný poloměr, užijte tento nástroj: Toolbar Image Další kružnice však mají mít stejný poloměr jako ta první, tento poloměr si naberete nástrojem: Toolbar Image (klik, klik na body určující poloměr a poté klik na bod, který má být středem)