Dokonalá konkurence (alternativní)

Tento graf by vám měl pomoci porozumět dokonalé konkurenci. Graf zobrazuje dokonale konkurenční trhu a jednu firmu na tomto trhu. Předpokládáme, že všechny firmy na trhu mají stejnou strukturu nákladů a že se chovají jako příjemci ceny (při tak malém počtu firem to není realistické, ale na chvíli to předpokládejme).
Použití: Pomocí "tahátka" vpravo nahoře můžete měnit počet firem na trhu. Pomocí modrých puntíků můžete měnit tvar poptávkové křivky. Graf ukazuje tržní nabídku (horizontální součet nabídek jednotlivých firem), tržní rovnovážné množství Q* a tržní rovnovážnou cenu P* a objem produkce každé firmy q*. Zisk firmy je označen modře, ztráta červeně. Co vyzkoušet: Měňte počet firem na trhu a sledujte, jak to ovlivní tržní nabídku, rovnovážnou cenu, zisky firem a produkci jedné firmy i produkci trhu. Kdy budou na trh přicházet nové firmy? Kdy z něj budou firmy odcházet? Měňte tržní poptávku a sledujte, jak to krátkodobě ovlivní produkci jednotlivých firem, jejich zisk a tržní rovnovážné množství. Měňte zároveň poptávku i počet firem a snažte se najít dlouhodobou rovnováhu (při malém počtu firem ji nemusí být ekonomický zisk přesně nulový). Jaká je dlouhodobě rovnovážná cena? Jaké je dlouhodobě rovnovážné množství vyráběné jednou firmou a trhem? Jak tyto veličiny závisí na poptávce? Jak závisí na nákladech?