Extremumvraagstuk-maximale oppervlakte

Auteur:
ads
Gegeven: de functie f(x)= ln(1/x) (eerste kwadrant) Een rechthoek met 1 hoekpunt op grafiek van f en waarvan de zijden evenwijdig zijn met de x-as en de y-as ligt tussen de grafiek van f en de assen in het eerste kwadrant. Welke van deze rechthoeken heeft de grootste oppervlakte?