Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Propotionell eller inte?

Författare/skapare:
Anders Grönqvist
Undersök vad som är skillnad mellan propotionella linjer och allmänna räta linjer. Klicka genom kryssrutorna i ordning och läs texten. Undersök sedan vad som händer om du ändrar k värde - för den proportionella linjen om du ändrar k och m värde - för den räta linjen på k-form.