Incentre del teu triangle

Autor:
Ovidi
Aquí tens una pràctica on hem trobat l'incentre d'un triangle donat qualsevol. Et pot servir d'ajuda per fer les tasques que et demanem a continuació.
0. Obre un nou fitxer de GeoGebra. 1. Dibuixa un triangle qualsevol, amb la forma que a tu t'agradi més. 2. Dibuixa les bisectrius. 3. Troba el radi de la circumferència centrada en l'incentre (la intersecció de les tres bisectrius) i tangent als tres costats del triangle. 4. Dibuixa la circumferència obtinguda. 5. Comprova la tangència d'aquesta circumferència als costats del triangle. Pregunta: Per quins punts del triangle passaria la circumferència si dibuixessis un triangle equilàter?