Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Nelikulmion sivujen keskipisteet

Nelikulmion sivujen keskipisteet

Pinta-alojen suhde

Minkä havainnon voit tehdä pinta-aloista? Pysyykö havaitsemasi pinta-aloja koskeva säännönmukaisuus voimassa, kun liikutat alkuperäisen nelikulmion kärkipistettä?