2DOF_self

Свободни трептения без съпротивление на система с две степени на свобода

С помощта на плъзгачите изберете началните условия - премествания. Началните скорости са нула.