dynamische tekst in kleur

opmaak

Een gerichte opmaak verhoogt de gebruikswaarde van een applet:
  • Zorg er voor dat je enkel versleepbare objecten selecteerbaar zijn. Het helpt om deze door kleur of grootte te benadrukken.
  • Verwijs je in een tekst naar objecten, dan kan je overeenstemmende kleuren gebruiken.

voorwaardelijke en dynamische tekst

Je kunt een tekst voorwaardelijk definiëren. In het vergelijken van b² + c² met a² wil je, afhankelijk van de hoek , de tekens =, < of > tonen. Definieer hiervoor een tekstobject tek = Als(α ≟ 90°, "=", α < 90°, ">", "<"). Merk op dat je bij meerdere mogelijkheden de Als-definities niet moet herhalen en nesten. Je noteert gewoon de verschillende opties na elkaar: Als(geval 1, dan, geval 2, dan, ..., anders). Een dynamische tekst toont de waarde van een object (hier de lengte van de drie zijden) in plaats van de naam. Deze waarde verandert mee met het aanpassen van je constructie.

een dynamische tekst met kleuropmaak

Selecteer de knop tekst en klik in het tekenvenster om een tekstvenster te creëren. Selecteer in het dialoogvenster de knop LaTeX formule voor meer opmaakmogelijkheden:
  • Doorlopende tekst plaats je binnen de tag \text{ ... }.
  • Klik op het GeoGebra logo en selecteer een reeds gedefinieerd object om de waarde van dit object dynamisch in te voegen in je tekst.
  • Met de tag \textcolor{kleurnaam}{tekst} kan je in je tekst de naam of waarde van de verschillende objecten dezelfde kleur geven als objecten zelf.
Image