Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Cavallets

Autor:
Bernat
Atracció infantil de fira consistent en diversos elements per a seure-hi, sovint amb formes d'animals o de vehicles i de vegades amb moviment autònom, que estan instal·lats sobre una única plataforma giratòria accionada mecànicament.

Design concept Dynamo Playgrounds (trobat a Pinterest)