Funtzioen Azterketa- Jon Barriuso

Funtzioaren azterketa:

1.DEFINIZIO EREMUA: D=x-{1} 2.IBILBIDEA: I= 3.SIMETRIAK: Bakoitia da, simetrikoa delako koordenatuen jatorriarekiko, hau da,f(-x)=-f(x). Ez da bikoitia, ez delako simetrikoa OY ardatzarekiko, hau da, f(-x)f(x).  4.ASINTOTAK: lim f(x) = eta horregaitik asintota bertikal bat du eta hau x=1 da. lim f(x) = eta horregaitik asintota bertikal bat du eta hau x=-1 da. Horrez gain, asintota zehiar bat du y=-1x+0 (y=mx+n), y=-x dena