Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 4 PAU setembre 2015 Matemàtiques CCSS. Sèrie 5

S’ha observat que el nombre d’entrades que es venen al cinema d’un poble està lligat al sou mitjà x de la població, expressat en milers d’euros, segons la funció:

a) Determineu el sou mitjà de la població que correspon a la màxima venda d’entrades i justifiqueu la resposta.

[1 punt] 

b) Si suposem que els sous de la població creixen indefinidament, com incidiria aquest fet en la venda d’entrades del cinema?

[1 punt]