Eerstegraadsfuncties

In dit GeoGebraboek komen de volgende begrippen aan bod: 3.1 Een inleidend voorbeeld 3.2 Functiewaarden (tabel) en oefeningen (met score) 3.3 Snijpunten met de assen en schetsen van de grafiek van een eerstegraadsfunctie met oefeningen 3.4 Demobestand stijgen/delen en waardenverloop 3.5 Demobestand tekenverloop 3.7 Rechtenbundels met oefening Deze applets dienen ter ondersteuning van de leerlingenwerkbladen bij het aanbrengen van de leerstof. Ook ideaal voor leerlingen om via BZL de leerstof te herhalen.
Eerstegraadsfuncties