Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

dynamisch transformeren met schuifknop

een schuifknop creëren

  • Selecteer in de knoppenbalk van GeoGebra Klassiek de knop Schuifknop, of open in Suite het knoppenvenster en selecteer de knop Schuifknop.
  • Bepaal in het dialoogvenster de minimum- en maximumwaarde en de toename van de schuifknop.
  • Bevestig met OK.
Image

versleep de schuifknop

Een transformatie kan je dynamisch voorstellen door een schuifknop s te gebruiken met als interval [0, 1].
  • verschuiving: H' = H + s(u) creëert een punt dat dynamisch mee verschuift met de schuifknop f.
  • Rotatie: J' = Roteer(J, s * 90°, I) creëert een punt dat dynamisch roteert rond I over 90°.
  • Spiegeling: Definieer eerst C' = Spiegeling(C, f) en vervolgens CC = C + s Vector(C, C').
Tip: Je kan met bijkomende objecten (stippellijnen, boogjes, rechte hoeksymbool) het resultaat de transformatie extra accentueren. Typ in de tab Geavanceerd s = 1 als voorwaarde om deze objecten te tonen.