Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Estudi de corns

Una aproximación muy geométrica

Una altra amb splines

I l'aproximació més matemàtica