Skupina těles

Promyslete a načrtněte kompozici těles. Vymodelujte v software GeoGebra.
Změňte rozměry tělesa posunutím modrých vrcholů. Vpravo 3D reprezentace objektu, vlevo pohled shora. Užitečné nástroje: Krychle: Toolbar Image Jehlan: Toolbar Image, Čtyřstěn: Toolbar Image, Válec: Toolbar Image, Kužel: Toolbar Image, Koule: Toolbar Image Hranoly sestrojíte ve 3D nákresně tak, že nejprve vytvoříme podstavu a potom vytáhnete nástrojemToolbar Image. Podobně sestrojíme jehlany použitím nástroje Toolbar Image.
Image

Z jakých těles je poskládaná stavba na obrázku?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)
Image

Obrázek může být pohledem na

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Pohled shora na pravidelný čtyřboký jehlan je pravoúhlý průmět ve tvaru

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Pohled shora na pravidelný čtyřstěn (tetraedr) je pravoúhlý průmět ve tvaru

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Pohled shora na válec může mít tvar

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)