นิเสธ ของเวกเตอร์

ผู้สร้าง:
tiranan namsermsri
นิเสธ ของ คือ เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ แต่ทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของ เขียนแทนด้วย