חקירת פונקציה מעריכית - בחן את עצמך

Image

שאלה מספר 1

בדיקת שאלה מספר 1

שאלה מספר 2

בדיקת שאלה מספר 2

שאלה מספר 3

בדיקת שאלה מספר 3