Brzina i gibanje

Edukativan materijal vezan uz savladavanje nastavnih sadržaja iz fizike (8. razred). Vezano uz GeoGebrin e-udžbenik, idu i pripadni nastavni listići; NL_Jednoliko gibanje, u kojima su detaljnije pojašnjeni zadaci za učenike. Cilj je ovog nastavnog materijala, istraživački pristup savladavanju koncepata brzina i gibanja.
Brzina i gibanje