Πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών συνάρτησης

Author:
e-arsakeio

Οδηγίες

Στην επόμενη δραστηριότητα στόχος είναι η (κιναισθητική) κατανόηση του πεδίου ορισμού και του συνόλου τιμών μιας συνάρτησης f. (Στο δεξί παράθυρο ορίζουμε τον τύπο της συνάρτησης f . Με πορτοκαλί ίχνος διαγράφεται το πεδίο ορισμού της και με πράσινο ίχνος το σύνολο τιμών της).