Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Termómetro

Interpretacja dodawania liczb całkowitych jako zmiany temperatury
Zmiana położenia suwaków T i ΔT pozwala ustalić odpowiednio temperaturę początkową i zmianę temperatury. Pole pokaż oś i wektory pozwala na przedstawienie dodawania liczb całkowitych na osi liczbowej.