Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Coulombkraft

coulombkraft

coulombkraft

Animationen viser Coulombkraften som funktion af afstanden mellem to ladninger. Størrelsen af ladningerne q1 og q2 reguleres med skyderne n1 og n2, der angiver et helt antal gange elementarladningen (med fortegn).