VJEŽBALICA 1.

Tema:
Kutovi

VJEŽBA1: Poredaj stranice po duljini

U prvom tipu vježbe su zadane kutne mjere triju unutarnjih kutova trokuta. Ovisno o nasumično odabranom pitanju, tvoj zadatak je:       - odrediti najdulju ili najkraću stranicu      - poredati stranice po duljini (od najkraće ili najdulje)
Aplet je dio e-udžbenika "Kut i trokut" https://www.geogebratube.org/student/b272303

VJEŽBA 2: Poredaj kutove po veličini

U drugom tipu vježbe su zadane duljine triju stranica trokuta. Ovisno o nasumično odabranom pitanju, tvoj zadatak je:      - odrediti najveći ili najmanji kut      - poredati kutove po veličini (od najmanjeg ili najvećeg)
Aplet je dio e-udžbenika "Kut i trokut" https://www.geogebratube.org/student/b272303