isobaar proces

Wanneer we de druk constant houden, volgt uit de universele gaswet: 
  • Versleep de linkse schuifknop en verhoog de temperatuur van het vat. Rechts wordt het verband tussen volume en temperatuur grafisch getoond.
  • Versleep de rechtse schuifknop en zie hoe de grafiek verandert bij toenemende druk.