Mjerne jedinice za volumen (obujam)

Kocka i dijelovi kocke
Kocka je geometrijsko tijelo omeđeno sa šest međusobno jednakih kvadrata.
Image
Kocka ima 6 strana, 8 vrhova i 12 bridova. Svi bridovi kocke su jednake duljine.
Jedan kubni metar Prikaz u umanjenom mjerilu.
Image
Jedan kubni decimetar Prikaz u umanjenom mjerilu.
Image
ISTRAŽI: Koliko jediničnih kocaka, s bridom duljine 1 dm, je potrebno da bismo popunili jedan kubni metar?
1 m3 = 10 · 10 · 10 = 1000 dm3
Ostale mjerne jedinice za obujam
1 cm3, 1 mm3, 1 km3

U sljedećoj tablici su navedene veze među mjernim jedinicama za obujam.

U sljedećoj tablici su navedene veze među mjernim jedinicama za obujam.
IZVOR tablice: Edutorij