Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Moviment d'una càrrega dins d'un camp magnètic uniforme

Construcció que mostra la trajectòria que seguirà una càrrega elèctrica positiva o negativa dins d'un camp magnètic uniforme. Es poden modificar diferents paràmetres.