Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Introduktion till olika trianglar

Undersök tre olika trianglar - rätvinklig, likbent och liksidig
Bestäm vilken triangel som är likbent, liksidig och rätvinklig. Rita dem i ditt räknehäfte och sätt namn på dem. (För att rita den liksidiga måste du använda gradskiva) Skriv också en kort beskrivning i text under varje triangel. Kan du konstruera flera olika varianter av trianglar? Rita dem i ditt räknehäfte. Ange vinklarnas storlek. Skriv en kort beskrivning till dina nya trianglar. Vad kan dessa trianglar kallas i så fall? Vad blir summan av vinklarna i de olika trianglarna? Gäller detta för alla trianglar? Resonera med en kamrat om vad vi vet om trianglar och jämför dem med fyrhörningar. Kan ni dra några slutsatser? Skriv dem i ditt räknehäfte.