vliegtuig

Op de kolommen van de bogen in de patio van het Gouden Salon vind je volgend bekend motief. De meetkundige figuur met gebogen zijden is gebaseerd op de verdeling van een vierkant in vier gelijke delen. De basisconstructie van de tegel wordt gemaakt in een vierde deel en daarna gedraaid over veelvouden van 90° rond het middelpunt van het vierkant. Om het inkleuren in GeoGebra te vergemakkelijken, werden de gebogen zijden benaderd door veelhoekige lijnen.
Eens de basistegel gevormd, wordt de vlakvulling gemaakt door spiegeling t.o.v. de zijden van het vierkant.