Zajedničke tangente kružnica

Zajedničke unutarnje i vanjske tangente kružnica

Zajedničke unutarnje i vanjske tangente kružnica
Slika 1.

Zajednička unutarnja i vanjske tangente kružnica

Zajednička unutarnja i vanjske tangente kružnica
Slika 2.

Zajedničke vanjske tangente kružnica

Zajedničke vanjske tangente kružnica
Slika 3.
Ako kružnice nemaju zajedničkih točaka, a ne nalaze se jedna unutar druge, tada one imaju četiri tangente (dvije vanjske i dvije unutarnje tangente). Ako se kružnice dodiruju u jednoj točki, (ali izvana) kao u prethodnom primjeru, tada one imaju tri tangente od kojih je jedna prema poučku o tangenti na kružnicu okomita na spojnicu dirališta i središta kružnica, a preostale dvije su vanjske tangente. Ako se kružnice sijeku u dvjema točkama, onda one imaju samo vanjske tangente, a ukoliko su one koncentrične ili se nalaze položaju (5) iz prethodnog primjera onda one nemaju zajedničkih tangenti.