Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Vermenigvuldigen t.o.v. x-as

Onderzoek wat er met de grafiek van f gebeurt als je de grafiek vermenigvuldigt t.o.v. de x-as met a. Let vooral op wat met de coördinaten van de punten A, B en top T gebeurt. Schrijf op: Bij vermenigvuldiging t.o.v. de x-as met a, ....