Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Multiplicació i divisió de dues fraccions

Pràctica de rutines de multiplicacions i divisions de dues fraccions
  • Desactiveu les caselles de control i resoleu l'operació indicada en un full.
  • Comproveu les etapes activant les caselles de control.