Osnovne konstrukcije trokuta

Osnovni postupci pri konstrukciji trokuta:
  1. Analiza - proučavanje zadanih uvjeta, načina konstrukcije i crtanje skice
  2. Konstrukcija - konstruiranje kutova i dužina kojima se dobiva traženi trokut
  3. Dokaz - utvrđivanje da konstruirani trokut zadovoljava uvjete zadatka
  4. Rasprava - ispitivanje uvjeta uz koje se zadatak može riješiti te koliko ima rješenja
Osnovne konstrukcije trokuta
  1. zadane sve tri stranice 
  2. zadane dvije stranice i kut između njih
  3. zadana jedna stranica i dva kuta uz nju
  4. zadane su dvije stranice i kut nasuprot veće od njih.