gelijkvormige figuren

Onderwerp:
Figuren
Links zie je een blauwe vierhoek. Je kunt de vier hoekpunten vrij verslepen en de vorm van de vierhoek verslepen. Rechts staat een paarse kopie van de blauwe veelhoek. Verander je de blauwe vierhoek, dan verandert de paarse vierhoek mee van vorm. Versleep nu het groene hoekpunt van de paarse vierhoek. Wat stel je vast?
Wanneer je alle afmetingen van een figuur met eenzelfde getal vermenigvuldigt, behoudt de figuur zijn vorm. Alle hoeken blijven gelijk, de zijden worden in dezelfde mate groter of kleiner. We noemen beide figuren gelijkvormig.