Tossede tesselationer 29.04.16

Forfatter
Lars
Tossede tesselationer i 5.F Målet med detteforløb er, at I skal lære hvad et mønster er, og hvordan man laver en tesselation.   Succeskriterie: Alle har lavet entesselation i GeoGebra.   Del 1
 1. Find knappen for at indsætte punkter.- Vælg denførste mulighed, hvor man indsætter ét punkt.
 2. Lav et kvadrat af fire punkter (vi laver førststregerne senere!)
 3. Vælg en af kvadratets fire sider.- ”Spis” engeometrisk bid af den side.
 4. Indsæt den spiste bid på ydersiden af denmodsatte side af kvadratet.
  Nu har I lavet en figur!   Del 2
 1. Find knappen hvor man laver ”Polygoner” (denfemte fane med en trekant).- Vælg den første mulighed, hvor man laver et vilkårligt polygon.
 2. Indtegn nu din figur ved at klikke på alle depunkter du har lavet i første del.
 3. Husk at klik på alle punkter hele vej rundt.Plus det første punkt igen, så stregen kommer hele vejen rundt om figuren.
  Nu er din figur tegnet ind med en streg og en svag farve.   Del 3
 1. Klik på din figur med pilen, så den er markeret.
 2. I højre side finder vi en liste over forskelligeredskaber og funktioner.- Vælg egenskaber.
 3. Under egenskaber og fanen ”Basis” tjekker viførst af i ”Fast objekt” .
 4. Dernæst går vi ind under fanen ”Farve”, hvor vivælger en farve.
 5. Figuren gøres mindre gennemsigtig ved at rykkeknappen til venstre ud for ”Opaliseret”.
  Nu har du lavet en farvet figur!   Del 4
 1. Klik igen på din figur med pilen, så den ermarkeret.
 2. Vi finder igen listen i højre side.
 3. Vælg ”Kopier”..
 4. Vælg nu ”Indsæt”
 5. VUPTI! Nu har du en kopi af din figur. Sæt denså den lige nøjagtig dækker din første figur.
 6. Gentag øvelsen igen et par gange.
  Nu har du lavet en tesselation!