Monopol: cenová diskriminace 1. stupně s konst. mez. náklady

Tento graf vám ukáže, jak může monopol zvýšit svůj zisk a zároveň efektivnost pomocí dokonalé cenové diskriminace (cenové diskriminace 1. stupně). Nyní uvažujeme situaci s konstantními mezními náklady a nulovými fixními náklady.
Použití: Zaškrtávací okénka vám umožní spustit analýzu situace bez nebo s cenovou diskriminací a jejich srovnání. (K přechodu k další analýze je třeba původně zašktnuté okénko opět uvolnit.) Objem právě vyráběné produkce můžete měnit tak, že přesunete modrý bod na vodorovné ose označený Q. Co zkusit: Sledujte, jak se mění cena, zisk monopolu, přebytek spotřebitele a ztráta mrtvé váhy, když monopol mění objem produkce. Jaký objem produkce je pro monopol optimální? Jaký objem produkce by preferovali spotřebitelé? Jaký objem produkce je společensky optimální? Je pro monopol výhodnější cenově diskriminovat, nebo ne? Je to výhodnější pro spotřebitele? Pro společnost "jako celek"? Co přesně to znamená?