Univerzális és egzisztenciális kvantor

Szerző:
gimifulek
- jelentése: minden x-re ( igaz, hogy...) - jelentése: van olyan x

Tagadása

- nem minden - nincs olyan

1. Példa

Jelölje P(x) hogy x prím Jelölje S(x) hogy x páros Létezik páros prím: van olyan x, amelyre érvényes, hogy prím(P(x)) és páros(S(x)) Minden prím páratlan: minden x-re igaz, hogy prím(P(x)) és nem páros()

2. Példa

P(x) jelöli hogy x páros S(x) jelöli, hogy x osztható tízzel Minden páros szám osztható tízzel: minden x-re igaz, hogy ha páros, akkor osztható tízzel Nem minden páros szám osztható tízzel: nem minden x-re igaz, hogy ha páros, akkor osztható tízzel Van olyan páros szám, ami nem osztható tízzel: van olyan x, ami ha páros, akkor nem osztható tízzel