Definíció

Szerző:
dkasko541
Az f : y = ax + b (a;b e R) alakú függvényeket lineáris függvényeknek nevezzük.A lineáris függvények grafikonja egyenes. Az f(x) = ax + b képletben : - a b megmutatja, hogy a függvény hol metszi az y tengelyt, majd  - az a (magyarul a jele m, mint meredekség), hogy az előbb kapott pontból jobbra lépve egy egységet hány (a) egységet lépjünk fölfelé (m > 0), vagy lefelé (m < 0).
A lineáris függvény f : y = ax + b 
képe egyenes
a ha a > 0 monoton növekvő  ha a < 0 monoton csökkenő  ha 0 < |a| < 1  Nevezőt jobbra toljuk el  (ha a tört negatív, számlálót lefelé toljuk el,  ha a tört pozitív, számláló felfelé) ha |a| > 1  1-gyel jobbra toljuk el (ha a szám negatív, a-val lefelé,  ha a szám pozitív, a-val felfelé)
b ha b < 0 negatív irányba (lefeléb-vel az y-tengelyen ha b > 0 pozitív irányba (felfeléb-vel az y-tengelyen eltoljuk.