Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Toisen asteen epäyhtälön ratkaiseminen vaiheittain

Tässä voit harjoitella toisen asteen epäyhtälön ratkaisemista. Ratkaisemisessa edetään vaiheittain. Liukukytkimistä voit muuttaa a:n, b:n ja c:n arvoja sekä muuttaa epäyhtälömerkin suuntaa. Valitse ensin a:n, b:n ja c:n arvot sekä epäyhtälömerkin suunta. Ratkaise epäyhtälö, jonka jälkeen voit tarkastaa tämän sovelluksen avulla, miten hyvin osasit tehtävän tehdä.