Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Definitionsmængde og værdimængde for en funktion.

Angiv en forskrift i feltet. Træk i det grønne punkt på x-aksen. Herved kan man få et overblik over definitions- og værdimængde for funktionen.