Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Korijeni na brojevnom pravcu - 4. dio

Namjesti željene vrijednosti za a, n, b, te prouči postupak smještanja zadanog broja na brojevni pravac. Nakon prikaza konstrukcije (a i za vrijeme prikaza pojedinih koraka konstrukcije) također možeš mijenjati vrijednosti klizača a, n, b. Ako je potrebno, korištenjem klizača "jedinicna" mijenjaj duljinu jedinične dužine (tj. "zumiraj" brojevni pravac), a možeš i primiti ishodište te pomaknuti cijeli pravac.