Camp i potencial elèctrics

Autor:
Bernat
En aquesta aplicació mostrem el camp i el potencial elèctrics en un punt arbitrari per a una distribució de fins a sis càrregues movent el punt lliscant Càrregues. Aquestes càrregues es poden col·locar a sobre d'un polígon regular de fins a sis costats clicant a la casella Figura.