Orto i Ocàs. Transit de Sol.

Càlcul geomètric del transit de Sol amb Orto i Ocàs, corregit amb una bona aproximació a l'equació del temps. La diferència que pugau observar comparant amb una web que done aquestes dades es deu a 1) Es resten uns minuts a l'orto i se sumen a l'ocàs ja que el Sol no és un punt en l'esfera celeste, varien segons l'inclinació del transit de Sol en l'horitzó. Uns 3 minuts a 40º de latitud 2) L'equació del temps usada és una aproximació genèrica que difereix de la verdadera que caldria calcular cada any i està afectada per paràmetres que varien amb els anys.
El dia es compta a partir del 21 de març. La variable és "dia". En l'equació del temps es compta a partir del 1 de gener. La variable és "diaany" amb 81 dies de diferència. La aproximació per l'Equació de Temps usada és (-0.171sin(0.0337diaany + 0.465) - 0.1299sin(0.01787diaany - 0.168)) 60