eenvoudige score

het aantal posingen en juiste oplossingen

Volgend applet toont een eenvoudige score waarin twee variabelen geteld worden:
  • Hoeveel keer werd een antwoord gegeven? (= getal pogingen)
  • Hoeveel keer werd een correct antwoord gegeven? (= getal oplossingen) Opmerking: de score telt enkel het eerste antwoord. Je kunt na een foute oplossing nog opnieuw proberen (misschien heb je ook maar een typfout gemaakt...) maar je score verandert niet.
Detelling van de score gebeurt in een script bij een knop controle dat bij klikken een getal controle gelijkstelt aan 1. De dynamische kleuren van het invulvak verschijnen nu ook pas na klikken op deze controleknop.
  • Rood: Als(ant ≟ ant ∧ controle ≟ 1 ∧ ant ≠ opl, 1, 0)
  • Groen: Als(controle ≟ 1 ∧ ant ≟ opl, 0.7, 0)
Image
  • pogingen: Bij klikken op de knop controle verhoogt de waarde met 1.
  • oplossingen: Wanneer ant overeenkomt met opl verhoog de waarde met 1, zoniet blijft ze gelijk.
De knop nieuwe opgave maakt het invulvak leeg en stelt de variabele controle gelijk aan 0. UpdateConstructie() SetValue(ant,undefined) SetValue(controle,0) De knop Start opnieuw reset alle berekeningen en maakt het invulvak opnieuw leeg, zodat je vanaf nul een neuwe reeks kunt maken. UpdateConstructie() SetValue(ant,undefined) SetValue(pogingen,0) SetValue(oplossingen,0)

over scores...

Eens je thuisraakt in scripting en het werken met scores kan je variaties bedenken: bv. de knop nieuwe opgave slechts tonen na een juist antwoord en zo leerling dwingen om de oefening correct te maken, waarbij je telkens elke poging telt enz. Uiteraard vertelt de score dan niet of een lage score het gevolg is van een boel foute antwoorden in slechts enkele vragen of foute antwoorden in veel oefeningen. Geen enkele optie is de absoluut beste. Het hangt ook af van de leerling. De ene leerling wordt gestimuleerd om ee hoge score te bereiken en houdt van applets met een score. Een tweede leerlinge verkiest misschien applets met tips of een verbetersleutel en wordt gestimuleerd door applets zonder enige score... Het is aan ieder afzonderlijk om te experimenteren met verschillende opties, misschien zelfs op een verschillende manier in verschillende klasgroepen.